pružiny

Servis vrat - pružiny na sekční vrata

Kvalitní sekční vrata, která jsou namontována správně podle návodu výrobce, bývají velmi málo poruchová a fungují dlouhodobě a spolehlivě. Prasklá pružina vrat bývá zpravidla první příčinou poruchy po mnoha letech provozu. Jedná se o poruchu vzniklou únavou materiálu v důsledku opotřebení. Kvalitní vrata mívají pružiny dimenzovány na 10-15 tisíc cyklů otevření a zavření, což při běžném provozu vydrží 10 - 15let. Pružiny na vrata jsou počítány přesně podle konkrétních parametrů daných garážových vrat. Proto je třeba vždy při požadavku na servis pružin udat potřebné údaje. Vzhledem k tomu, že vrata se vyrábí na míru jsou i pružiny vždy originálem, který nelze zaměnit či nahradit „podobnou“ pružinou.

Pružina vyvažuje vratové křídlo, tak aby s ním pohon mohl pohybovat, pokud pružina není přesně spočítána, dochází k přetížení pohonu a pravděpodobnost jeho zničení je vysoká. Rovněž manuální ovládání je problematické a celková životnost vrat se výrazně sníží. Ne vždy je původní dodavatel či montážní firma schopna uspokojivě zajistit dodání správné náhradní pružiny. Na základě mnohaleté zkušenosti s výrobou sekčních vrat jsme schopni dodat přesný ekvivalent původní torzní pružiny i v případě, že se jedná o starší typy vrat, u kterých není možné zjistit výrobce.

Také pro vrata nepocházející z Evropy např. vrata STANLEY, New England Door, Cloopay, jejichž pružiny není možné v EU zakoupit, máme řešení. Pomocí speciálního počítačového programu můžeme pružinu přepočítat a získat tak novou pružinu naprosto shodných parametrů, kterou lze vyrobit z materiálu dostupného v EU. I většinu ostatních částí torzního systému a dalších komponentů lze ve většině případů bez problémů nahradit novými, vyhovujícími evropské normě EN 13241-1.